Czy sportowiec powinien mieć własnego menedżera?

7 / 12 / 2017

Profesjonalizacja współczesnego sportu narzuca na zawodników szereg dodatkowych obowiązków, które powodują, że mają coraz mniej czasu na właściwy trening i realizację planów startowych. Aby uniknąć takich sytuacji sportowcy powierzają swoje sprawy tzw. agentom sportowym (menadżerom).

Czy sportowiec powinien mieć własnego menedżera? Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że jak najbardziej tak. Poniżej przedstawię w jakim zakresie jest niezbędny i dlaczego warto taką umowę podpisać.

Kto to jest agent sportowy?

Ciężko znaleźć podręcznikową definicję menedżera sportowego, ale można go określić jako osobę, która nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Zawodnika, Trenera lub Klub przy negocjacjach, zawieraniu i rozwiązywaniu umów transferowych oraz kontraktów oraz w innych sprawach wynikających ze wzajemnej współpracy. 

Zawód ten nie należy do łatwych. Wymaga umiejętności szerokiego spojrzenia oraz dużej orientacji w danej dyscyplinie sportowej. Dobry agent sportowy zna przepisy sportowe, rynek i świetnie się porusza w biznesie sportowym. Patrząc długoterminowo agent powinien być bardzo komunikatywny, również jeśli chodzi o znajomość języków obcych, co pozwoli w przyszłości zawodnikowi spróbować własnych sił w ligach zagranicznych.

Do tej pory często zdarzało się, że są to osoby bez doświadczenia w sporcie, bez wykształcenia kierunkowego oraz bez uprawnień. W wielu związkach sportowych zostało to dawno sformalizowane. Zdefiniowanie obowiązującego prawa w tym zakresie w piłce nożnej, siatkówce, czy koszykówce nie jest niczym nadzwyczajnym. Teraz przyszedł czas na Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Jak to teraz będzie wyglądało w świecie piłki ręcznej?

Od 1 grudnia 2017r. agenci piłki ręcznej, którzy chcą reprezentować zawodniczki lub zawodników muszą posiadać licencję wydawaną przez ZPRP. Listę takich osób można sprawdzać bezpośrednio na stronie Związkowej.

Jest też również kilka ciekawych obowiązków menedżera, które musi spełnić. Każdy z nich musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością, a także działać zgodnie z kodeksem etyki zawodowej agentów piłki ręcznej. Wiąże się to również z tym, że menedżerowie nie mogą być w jakimkolwiek stopniu powiązani ze Związkiem, klubami oraz nie mogą być aktywnymi trenerami w klubach.

Czy to rozwiąże wszystkie problemy? Miejmy nadzieję, że po części tak. Ale dalej dla młodych ludzi wchodzących w świat profesjonalnego sportu przede wszystkim będzie się liczyło, czy dany agent zajmuje się kompleksowo rozwojem zawodnika.

Agent oprócz poszukiwania odpowiedniego klubu oraz wynegocjowania warunków kontraktu powinien również zajmować się ubezpieczeniem, troszczyć o wizerunek sportowca, wspierać jego budżet dodatkowymi akcjami marketingowymi, aby ostatecznie zadbać o zabezpieczenie finansowe po zakończeniu kariery.

Podsumowując, współpraca z agentem sportowym jest korzystna i może znacząco pomóc w rozwoju kariery, należy jednak pamiętać, że to jest bardzo ważny wybór, który może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej kariery zawodniczej.